Wasteland

Wasteland

WASTELAND is een 12-daags transdisciplinair festival over afval ecologieën dat plaatsvindt in The Grey Space in the Middle in Den Haag van 6 tot 17 juli 2022. Binnen dit festival komen workshops, een tentoonstelling en een symposium rond afval samen in één ruimte om samen te ervaren, leren en maken. In navolging van het gezegde "one person's trash is another person's treasure", wil WASTELAND de spot drijven met afval, de objecten en producten die we dagelijks weggooien in de schijnwerpers zetten en een ruimte van mogelijkheden creëren om onze huidige relatie tot afval te heroverwegen. Door een levendig centrum voor interdisciplinair leren te creëren, waar het publiek zijn afkeer kan overwinnen en de schoonheid van afval kan ontdekken. WASTELAND creëert een multisensorische ervaring waar de bezoeker kan voelen, zien, ruiken, horen, aanraken, leren en begrijpen wat afval en de gevolgen ervan zijn. Een veelheid aan sprekers, kunstenaars en wetenschappers die hun onderzoek zullen toelichten, hun behoeften zullen delen en een vruchtbare bodem zullen creëren voor de groei van nieuwe ideeën.

Elke dag gooien we verpakkingen, flessen, hygiëneproducten, voedsel en technische onderdelen weg. De lijst zou eindeloos kunnen zijn... en we hebben vele namen voor de dingen die we weggooien: afval, vuilnis, zwerfvuil, puin, troep, detritus, veegsel, bezinksel, overblijfsel… Bewust en onbewust produceren we afval. Niet-mensen maken op ingenieuze wijze gebruik van deze troep: het complexe evenwicht van ecosystemen op onze planeet heeft intelligente manieren gevonden om niet overspoeld te raken door dit afval.. Op onze planeet zijn miljoenen processen aan het werk om afval weer om te zetten in bloeiende biomassa, maar wij als mensen doen dat zelden. In plaats daarvan produceren we elke dag resten voor eenmalig gebruik. WASTELAND nodigt het publiek uit tot een veelzijdige kijk op afval. We willen kijken naar een toekomst waarin dit anders kan.

Bezoek de tentoonstelling, workshops en het symposium